«Ett folk?» er en videodokumentarserie på 8 episoder, med tema urfolk og nasjonale minoriteter i Norge.

Vi ønsker å lage en denne serien for å forsøke å utfordre fordommer – og stereotypier rundt de fem nasjonale minoritetene romer, romani/tatere, jøder, kvener og skogfinner, samt urfolket samer.

Les mer om prosjektet

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

regjeringen.no

Spørreundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse om nasjonale minoriteter og urfolk. Spørreundersøkelsen er anonym, og vil være svært nyttig for oss i det videre arbeidet med dokumentaren.

Disse møter du

I dokumentarserien vår møter du mange spennende mennesker. Her kan du lese om de vi har intervjuet så langt. Følg med – det blir mange flere!

Møt menneskene vi har intervjuet

Følg oss på Facebook

Var sogneprest Walnum de hjemløses venn, eller var han egentlig de hjemløses verste mareritt? #tatere #romani #nasjonaleminoriteter #norskhistorie See MoreSee Less
Vis på Facebook
Hei til dere tålmodige følgere! 🥰Vi er veldig glade for at vi har fått støtte fra Kulturrådet igjen! Vi kan da fortsette innspilling og ferdigstilling av dokumentaren vår, og håper vi kan være med å knuse noen myter om jøder, romer, tatere, kvener, samer, og skogfinner.Takk for at dere følger oss og støtter oss!PS: Mange spør om hvor og når de kan se det vi jobber med, vi kommer snart med noen spennende nyheter. 🌞 See MoreSee Less
Vis på Facebook