«Ett folk?» er en videodokumentarserie på 8 episoder, med tema urfolk og nasjonale minoriteter i Norge.

Vi ønsker å lage en denne serien for å forsøke å utfordre fordommer – og stereotypier rundt de fem nasjonale minoritetene romer, romani/tatere, jøder, kvener og skogfinner, samt urfolket samer.

Les mer om prosjektet

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

regjeringen.no

Spørreundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse om nasjonale minoriteter og urfolk. Spørreundersøkelsen er anonym, og vil være svært nyttig for oss i det videre arbeidet med dokumentaren.

Disse møter du

I dokumentarserien vår møter du mange spennende mennesker. Her kan du lese om de vi har intervjuet så langt. Følg med – det blir mange flere!

Møt menneskene vi har intervjuet

Følg oss på Facebook

På Arendalsuka, som publikummer, i et par dager. 🌞Kunne ikke dy meg, i samtalen om rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen.. Jeg var nødt til å spørre hvordan de tenker å jobbe målrettet mot de enkelte gruppene. Fornorskningen har rammet f.eks skogfinnene og samene ganske ulikt.Jeg lot meg også friste til å spørre hvordan de tenker å jobbe mot forsoning med romer, romanifolket/ taterne, og jødene.Vi er spente på lanseringen av rapporten, og håper på konkrete tiltak fra statlig hold, hvis ikke vil vi være med å «pushe på» ✊🏻 See MoreSee Less
Vis på Facebook