«Ett folk?» er en videodokumentarserie på 8 episoder, med tema urfolk og nasjonale minoriteter i Norge.

Vi ønsker å lage en denne serien for å forsøke å utfordre fordommer – og stereotypier rundt de fem nasjonale minoritetene romer, romani/tatere, jøder, kvener og skogfinner, samt urfolket samer.

Les mer om prosjektet

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

regjeringen.no

Spørreundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse om nasjonale minoriteter og urfolk. Spørreundersøkelsen er anonym, og vil være svært nyttig for oss i det videre arbeidet med dokumentaren.

Vil du støtte prosjektet økonomisk?

Det koster å lage dokumentarfilmserie. Hvis du vil støtte prosjektet, så har vi opprettet en spleis der du kan bidra. Alle monner drar, og alle bidrag tas i mot med stor takk – uansett størrelse!

Pengene vi samler inn skal brukes til å dekke reisekostnader for å gjøre intervjuer i Norge, Sverige og Finland.

Spleisen finner du her

Disse møter du

I dokumentarserien vår møter du mange spennende mennesker. Her kan du lese om de vi har intervjuet så langt. Følg med – det blir mange flere!

Tina Rotberg Triger

Tina bor i Larvik med mann og barn – alle skogfinner. Hun har sine røtter på Grue, Finnskog, og tar hvert år med seg alle barna tilbake til Finnskogen, og Finnskogdagene.

Les mer om Finnskogdagene

Synnøve Galaasen Olsen

Odelsjenta Synnøve bor på Galaasen i Trysil med mann og barn. Hun er veldig stolt av sin skogfinske arv, og har vært aktivt engasjert i å formidle den skogfinske historien i Trysil.

Les mer om den skogfinske historien

Elfi Sverdrup

Elfi er sanger og kunstner, bosatt i Stokke. Hun er ikke selv samisk, men er levende opptatt av å formidle joik, strupesang, og andre urfolksuttrykk.

Se mer av Elfi her

Unni Elisabeth Eriksen

Unni er skribent og ivrig slektsforsker, bosatt i Horten. Hun driver for tiden bloggen ordspinneriet, og er en aktiv talskvinne for det kvenske språket- og kulturen.

Les mer om Unni her

Dag Raaberg

Dag er direktør på Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, i Finnskogen. Dag er stolt skogfinne- og arbeider aktivt med å bevare skogfinsk kultur.

Les mer om Norsk Skogfinsk Museum

Marianne Eide

Marianne er danser, sanger, og yogainstruktør, bosatt i Horten. Hun er også samisk, og brenner for å kombinere ulike kulturuttrykk fra urfolk over hele verden.

Les mer om Marianne her

Ane Ringheim Eriksen

Ane er historiker, og har sitt daglige virke ved Larvik museum. Hun er særlig opptatt av å formidle historien til de jødiske familiene som har vært bosatt i Vestfold og Larvik.

Ler mer om Larvik museum

Eivind Yrjan Stamnes

Eivind er kommunestyrerepresentant i Tønsberg, og medlem av utvalg for kultur, idrett og folkehelse. Han er også sjøsame, og leder av Arbeiderpartiets Samepolitiske Råd.

Les mer om APs Samepolitiske Råd

Sjamanistisk forbund

Sjamanistisk Forbund er et trossamfunn, etablert i 2012. Forbundet har fylkeslag de fleste steder i Norge, og aktivitetene er for alle som finner det hellige i naturen.

Les mer om Sjamanistisk forbund

Heidi Johanne og May-Britt Blomli

May-Britt og Heidi Johanne er søstre, kvener, samer og nordmenn. De er særlig aktive i Kvenungdommen, og leter fremdeles etter mer informasjon om sin samiske- og kvenske arv.

Les mer om Kvääninuoret – Kvenungdommen

Jon Richard Sommernes

Jon Richard er bosatt i Tromsø, og student ved UIT. Han er stolt av sin samiske identitet, men opplevde i 2019 å bli slått ned på åpen gate, fordi han gikk med samekofte.

Les mer om saken her

Sunniva Wilhelmsen

Sunniva er stolt moldenser, barista og tater. Hun og søsteren Sara er aktive i formidling av taternes historie, både på og av scenen.

Les mer om Sara og Sunniva her:
Bringer egen taterhistorie til scenen | Journalen (oslomet.no)

Simon Kahn

Simon er jøde, kaffemann og familiefar. Han er engasjert i Det Jødiske Samfunn i Trondheim, og er en aktiv talsperson mot antisemittisme.

Les mer om Simon her:
Jødiske Simon føler på et økende ubehag – adressa.no

Rita Abrahamsen

Rita er leder for Jødisk Kulturfestival i Trondheim, og er en sentral figur i Det Jødiske Samfunn i trønderhovedstaden.

Les mer om Jødisk Kulturfestival her:
Jødisk Kulturfestival Trondheim – Tre dager med jødiske kulturuttrykk (jkfest.no)

Arne Paulsrud

Arne er romani, og vokst opp på barnehjem. Han opplevde ofte hets, fordommer og vold i barndommen, men er stolt av å være tater i dag.

Arne har vært engasjert i Taternes Landsforening.

Natalina Jansen og Richard Hartmann

Ekteparet Natalina og Richard er levende engasjerte i å formidle romer- og romanifolkets historie. De er selv romer og romani, og har i flere år vært sentrale talspersoner for rom- og romanifolkets språk, kultur og egenart, blant annet gjennom prosjektet Romano Kher i Kirkens Bymisjon.

Les mer om Romano Kher her: Romano kher – Romsk kultur- og ressurssenter – Kirkens Bymisjon

Holger Gustavsen og Lillan Støen

Ekteparet Holger og Lillan er begge engasjert i Taternes Landsforening. Holger er oppvokst som reisende, og Lillan valgte å engasjere seg i foreninga som reaksjon på årevis med trakassering mot deres reisende familie.

Les om hvordan Staten Norge har behandlet taterne opp igjennom historien her

Mariann Grønnerud

Mariann er tater, og jobber på Glomdalsmuseet på Elverum. Hun har opplevd mye mobbing
og utfrysning i oppveksten, men er stolt av arva si – og romaniutstillinga på museet.

Les mer om Glomdalsmuseet

Sinikka Langeland

Sinikka er Finnskoging, kareler, kritikerrost komponist og musiker. Hun bruker blant annet runesang og Kantele (Finnlands nasjonalinstrument) i sin musikk, og finner stor inspirasjon i naturen på Grue, Finnskog.

Hør den nye plata til Sinikka her

Nora Pettersen

Nora er tater, og stolt barnebarn av legendariske Tater-Milla. Hun er en av etablererne av stiftelsen «Tater-Millas venner», som bevarer og holder aktiviteter for reisende i Tater-Millas hus i Solør.

Se video fra Tater-Millas hus her

Hiam Al- Chirout

Hiam kom til Norge på 90-tallet, som flyktning fra Syria. Hun jobber blant annet som tospråklig lærer i Larvik, og er opptatt av at flerkulturelle skal kunne bevare sine språk og kultur.

Les mer om rasehygieneloven

Sunita (Fanny) Lakatosova og Safira Josef

Fanny og Safira er begge romer, og er programledere i det populære matlagningsprogrammet Romane Chabenata. Programmet er en del av tv-kanalen Nevimos Norvego, og har som mål å forsone norsk og romsk kultur.

Les mer om romsk mat her: Romane-chabenata-hefte.pdf

Siri Broch Johansen

Siri er sanger, forfatter og scenekunstner, og særlig opptatt av urfolk og kvinners rettigheter. Siri er en tydelig samisk røst, og ga i 2020 ut boka «Brev til kommisjonen.»

Bli bedre kjent med Siri her

Angel Jansen og Amorina Amoriner

Angel og Amorina er 17 år, romer, og gode venninner. De er begge opptatt av å videreføre
romsk tradisjon og kultur, samtidig drømmer de om en karriere som eiendomsmegler, og
brobygger mellom nordmenn og romer.

Les mer om romenes historie i Norge her: RomeriNorge

Følg oss på Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException
Hatt en veldig interessant samtale med historiker Harald Lindbach i dag!🤩 Den store nordiske krig, innvandring fra Finland, og forskjeller og likheter mellom kvener, samer og skogfinner, er noe av det du kan lære mer om i fra Harald, i episoden om kvener. #Dokumentarserie #urfolk #nasjonaleminoriteter See MoreSee Less
Vis på Facebook

16.07.21

Ett folk? En dokumentarserie om nasjonale minoriteter og urfolk i Norge
Marit er reindriftssame, og har hatt fast salgsbod av reinkjøtt og samisk håndverk på Riddu Riddu i 27 (!) år. I dag har vi snakket med henne om hvordan det var å bo på internat som barn, uten å ha kontakt med foreldrene sine. #fornorskning #samisk #samer #reindrift #ridduriddu See MoreSee Less
Vis på Facebook