«Ett folk?» er en videodokumentarserie på 8 episoder, med tema urfolk og nasjonale minoriteter i Norge.

Vi ønsker å lage en denne serien for å forsøke å utfordre fordommer – og stereotypier rundt de fem nasjonale minoritetene romer, romani/tatere, jøder, kvener og skogfinner, samt urfolket samer.

Les mer om prosjektet

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

regjeringen.no

Spørreundersøkelse

Vi har laget en spørreundersøkelse om nasjonale minoriteter og urfolk. Spørreundersøkelsen er anonym, og vil være svært nyttig for oss i det videre arbeidet med dokumentaren.

Disse møter du

I dokumentarserien vår møter du mange spennende mennesker. Her kan du lese om de vi har intervjuet så langt. Følg med – det blir mange flere!

Møt menneskene vi har intervjuet

Følg oss på Facebook

I dag har vi vært på besøk på Ambjørnrød skole i Fredrikstad! 🤩Vi har hatt undervisningsopplegg og intervjuer med en gjeng lydhøre og oppvakte 6. klassinger. 📚Veldig gøy å høre barna- og lærerens refleksjoner rundt nasjonale minoriteter og urfolk som tema i skolehverdagen! 🌞 See MoreSee Less
Vis på Facebook
Bachtalo djes sa le rom! I dag er det den internasjonale rom-dagen! Vi håper dagen kan bidra til et samfunn fritt for antisiganisme, en seiglivet form for rasisme rettet mot romer.I dokumentarserien vil du møte flere romer og høre mer om bl.a. antisiganisme. Gratulerer med dagen alle romer – opre roma! See MoreSee Less
Vis på Facebook