Om prosjektet

En videodokumentarserie på 8 episoder, med tema urfolk og nasjonale minoriteter i Norge. Vi ønsker å lage en denne serien for å forsøke å utfordre fordommer – og stereotypier rundt de fem nasjonale minoritetene romer, romani/tatere, jøder, kvener og skogfinner, samt urfolket samer.

Bakgrunn

Programleder og initiativtaker Loni Bjerkholt-Pedersen har de siste årene jobbet mye med å få frem stemmene til ulike minoriteter og utsatte grupper i Norge, både på radio, fra scenen og i skriftlig form. Etter en erkjennelse om at hun hadde lite kunnskap om samer – samt at hun selv hadde kvener i slekta, ble interessen for urfolk og nasjonale minoriteter forsterket ytterligere. Loni er småbarnsmor og opplevde at selv om hennes 7 år gamle sønn lærer om samenes dag på skolen, noe hun selv ikke gjorde, er lærdommen de får via skolen i stor grad basert på stereotypier. Som f.eks. at alle driver med reindrift.

Sammen med videoprodusent Kristoffer Sandven, ønsker hun å lage en videodokumentarserie på 8 episoder, med tema urfolk og nasjonale minoriteter i Norge

Både Loni og Kristoffer opplever at mange mennesker har lite kunnskap om – og masse fordommer mot jøder, samer, kvener, skogfinner, samt romer og tatere/romani, og ønsker å være med på å gi et mer nyansert bilde av dem, med fokus på at vi alle er mennesker. Vi ønsker også å trekke paralleller til hvordan vi tar i mot mennesker fra Syria – og andre land med krig i nåtid.

Kristoffer og Loni på tur.

Betydning

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om de nasjonale minoritetene og urfolket samer for befolkningen generelt, særlig ungdom og unge voksne. Vi tror at økt kunnskap om disse gruppene og deres situasjon, vil kunne endre holdninger til dem. I tillegg håper vi at ved å lære om hvordan vi historisk har møtt og behandlet disse minoritetene, også vil kunne se våre nye minoritetsgrupper i et nytt lys. De fordommene vi har i dag mot f.eks. somaliere og syrere kan lett gjenfinnes i vår historie med fordommer mot de nasjonale minoritetene. Dette ønsker vi å belyse.

Vi ønsker å gjøre en forskjell med denne serien, og tror at vi gjennom både humor og alvor, historie og nåtid, samtaler og aktiviteter, kan være med på å utfordre stereotypier og fjerne stigmaene til disse gruppene. Ihvertfall litt.