Disse møter du

I dokumentarserien vår møter du mange spennende mennesker. Her kan du lese om de vi har intervjuet så langt. Følg med – det blir mange flere!

Tina Rotberg Triger

Tina bor i Larvik med mann og barn – alle skogfinner. Hun har sine røtter på Grue, Finnskog, og tar hvert år med seg alle barna tilbake til Finnskogen, og Finnskogdagene.

Les mer om Finnskogdagene

Synnøve Galaasen Olsen

Odelsjenta Synnøve bor på Galaasen i Trysil med mann og barn. Hun er veldig stolt av sin skogfinske arv, og har vært aktivt engasjert i å formidle den skogfinske historien i Trysil.

Les mer om den skogfinske historien

Elfi Sverdrup

Elfi er sanger og kunstner, bosatt i Stokke. Hun er ikke selv samisk, men er levende opptatt av å formidle joik, strupesang, og andre urfolksuttrykk.

Se mer av Elfi her

Unni Elisabeth Eriksen

Unni er skribent og ivrig slektsforsker, bosatt i Horten. Hun driver for tiden bloggen ordspinneriet, og er en aktiv talskvinne for det kvenske språket- og kulturen.

Les mer om Unni her

Dag Raaberg

Dag er direktør på Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, i Finnskogen. Dag er stolt skogfinne- og arbeider aktivt med å bevare skogfinsk kultur.

Les mer om Norsk Skogfinsk Museum

Marianne Eide

Marianne er danser, sanger, og yogainstruktør, bosatt i Horten. Hun er også samisk, og brenner for å kombinere ulike kulturuttrykk fra urfolk over hele verden.

Les mer om Marianne her

Ane Ringheim

Ane er historiker, og har sitt daglige virke ved Larvik museum. Hun er særlig opptatt av å formidle historien til de jødiske familiene som har vært bosatt i Vestfold og Larvik.

Ler mer om Larvik museum

Eivind Yrjan Stamnes

Eivind er kommunestyrerepresentant i Tønsberg, og medlem av utvalg for kultur, idrett og folkehelse. Han er også sjøsame, og leder av Arbeiderpartiets Samepolitiske Råd.

Les mer om APs Samepolitiske Råd

Sjamanistisk forbund

Sjamanistisk Forbund er et trossamfunn, etablert i 2012. Forbundet har fylkeslag de fleste steder i Norge, og aktivitetene er for alle som finner det hellige i naturen.

Les mer om Sjamanistisk forbund

Heidi Johanne og May-Britt Blomli

May-Britt og Heidi Johanne er søstre, kvener, samer og nordmenn. De er særlig aktive i Kvenungdommen, og leter fremdeles etter mer informasjon om sin samiske- og kvenske arv.

Les mer om Kvääninuoret – Kvenungdommen

Jon Richard Sommernes

Jon Richard er bosatt i Tromsø, og student ved UIT. Han er stolt av sin samiske identitet, men opplevde i 2019 å bli slått ned på åpen gate, fordi han gikk med samekofte.

Les mer om saken her

Sunniva Wilhelmsen

Sunniva er stolt moldenser, barista og tater. Hun og søsteren Sara er aktive i formidling av taternes historie, både på og av scenen.

Les mer om Sara og Sunniva her:
Bringer egen taterhistorie til scenen | Journalen (oslomet.no)

Simon Kahn

Simon er jøde, kaffemann og familiefar. Han er engasjert i Det Jødiske Samfunn i Trondheim, og er en aktiv talsperson mot antisemittisme.

Les mer om Simon her:
Jødiske Simon føler på et økende ubehag – adressa.no

Rita Abrahamsen

Rita er leder for Jødisk Kulturfestival i Trondheim, og er en sentral figur i Det Jødiske Samfunn i trønderhovedstaden.

Les mer om Jødisk Kulturfestival her:
Jødisk Kulturfestival Trondheim – Tre dager med jødiske kulturuttrykk (jkfest.no)

Arne Paulsrud

Arne er romani, og vokst opp på barnehjem. Han opplevde ofte hets, fordommer og vold i barndommen, men er stolt av å være tater i dag.

Arne har vært engasjert i Taternes Landsforening.

Natalina Jansen og Richard Hartmann

Ekteparet Natalina og Richard er levende engasjerte i å formidle romer- og romanifolkets historie. De er selv romer og romani, og har i flere år vært sentrale talspersoner for rom- og romanifolkets språk, kultur og egenart, blant annet gjennom prosjektet Romano Kher i Kirkens Bymisjon.

Les mer om Romano Kher her: Romano kher – Romsk kultur- og ressurssenter – Kirkens Bymisjon

Holger Gustavsen og Lillan Støen

Ekteparet Holger og Lillan er begge engasjert i Taternes Landsforening. Holger er oppvokst som reisende, og Lillan valgte å engasjere seg i foreninga som reaksjon på årevis med trakassering mot deres reisende familie.

Les om hvordan Staten Norge har behandlet taterne opp igjennom historien her

Mariann Grønnerud

Mariann er tater, og jobber på Glomdalsmuseet på Elverum. Hun har opplevd mye mobbing
og utfrysning i oppveksten, men er stolt av arva si – og romaniutstillinga på museet.

Les mer om Glomdalsmuseet

Sinikka Langeland

Sinikka er Finnskoging, kareler, kritikerrost komponist og musiker. Hun bruker blant annet runesang og Kantele (Finnlands nasjonalinstrument) i sin musikk, og finner stor inspirasjon i naturen på Grue, Finnskog.

Hør den nye plata til Sinikka her

Nora Christin Pettersen

Nora er tater, og stolt barnebarn av legendariske Tater-Milla. Hun er en av etablererne av stiftelsen «Tater-Millas venner», som bevarer og holder aktiviteter for reisende i Tater-Millas hus i Solør.

Se video fra Tater-Millas hus her

Hiam Al- Chirout

Hiam kom til Norge på 90-tallet, som flyktning fra Syria. Hun jobber blant annet som tospråklig lærer i Larvik, og er opptatt av at flerkulturelle skal kunne bevare sine språk og kultur.

Les mer om rasehygieneloven

Sunita (Fanny) Lakatosova og Safira Josef

Fanny og Safira er begge romer, og er programledere i det populære matlagningsprogrammet Romane Chabenata. Programmet er en del av tv-kanalen Nevimos Norvego, og har som mål å forsone norsk og romsk kultur.

Les mer om romsk mat her: Romane-chabenata-hefte.pdf

Siri Broch Johansen

Siri er sanger, forfatter og scenekunstner, og særlig opptatt av urfolk og kvinners rettigheter. Siri er en tydelig samisk røst, og ga i 2020 ut boka «Brev til kommisjonen.»

Bli bedre kjent med Siri her

Johan Borgos

Johan Ingvald Borgos er en norsk historiker, bygdebokforfatter og lærer. Han har lærerutdannelse fra lærerskolen på Nesna, matematikk grunnfag i Trondheim og er cand.philol. med hovedfag i historie ved Universitetet i Tromsø. Johan Borgos har vært hovedforfatter for bygdebøker i Øksnes, Sortland og Andøy.

Om Johan Borgos på Wikipedia

Grete Marie Larsen

Grete er har skogfinske aner og brenner for å sette søkelys på den skogfinske kulturen. Hun arbeider bl.a. for å få registrert Finnbråtasteinen i Fåberg som fortidsminne.

Opplandsarkivet avd. Maihaugen – På sporet av innvandring (opam.no)

Einar Niemi

Professor emeritus ved UiT, Einar Niemi, er historiker med kvensk bakgrunn. Han har forsket på migrasjons-historie, minoritets- og etnisitet-historie og regionalisme rundt Nordkalotten.

Han regnes av mange som den fremste forskeren på kvensk historie og kultur i dag, og sitter som medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen oppnevnt av Regjerningen.

Om Einar Niemi på Wikipedia

Marit Gunhild Henriksdatter Bongo/ Heiken Maret Bongo

Heiken Maret Bongo bor i Kautokeino og driver med reinkjøtt og tradisjonelt samisk håndverk. Som barn ble hun plassert på internat – da vi traff henne på Riddu Riđđu fortalte hun oss om opplevelsene rundt dette.

Statlig barnemishandling – NRK Dokumentar

Anne Ragnhild Porsanger

Anne Ragnhild er samisk, og jobber bl.a. som sosiale medier-ansvarlig på urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

Reindriftsame.no – Norske Reindriftsamers Landsforbund

Harald Lindbach

Harald er Førsteamanuensis ved Statsarkivet i Tromsø, UiT Norges arktiske universitet.

Besøk Statsarkivet i Tromsø

Svein Leiros

Svein er daglig leder ved Senter for nordlige folk i Samuelsberg i Kåfjord, og tidligere ordfører for Kåfjord kommune.

Besøk Senter for nordlige folk

Inger Fossli og Mona Fossli

Tvillingene Fossli er ikke selv samiske, men har vært engasjert som frivillige på Riddu i flere år, og stortrives i dette miljøet.

Riddu Riđđu

Anneli Naukkarinen

Anneli er fagleder ved Porsanger Kvenske språksenter / Porsangin Kväänin Kielisenttri og jobber med kvensk språkopplæring for barn og deres foreldre.

Ler mer om Porsanger kvenske språksenter

Arve Henriksen

Arve er en anerkjent og prisbelønt jazzmusiker som ganske nylig har oppdaget at han har familierøtter som strekker seg langt mot nord. Han har de siste årene funnet sine røtter i det kvenske norskfinske, og arbeider for tiden med en produksjon som tonesetter Alf Nilssen Børsskogs tekster.

Mer om Arve Henriksen

Grethe Vie Paulsen

Grete er avdelingsleder og konservator ved Haugalandmuseet i Haugesund.

Hun har mye kunnskap og lidenskap for å formidle romanifolkets historie, særlig om livet til taterne som reiste sjøveien- og bodde i båter på Vestlandet.

Les mer om Haugalandmuseet

Sergej Alexander Munkvold

Målmannen Sergej er lidenskapelig opptatt av språk.

Han er formann i Ivar Aasen-sambandet, og har i flere år engasjert seg i arbeidet rundt å samle opp- og formidle kunnskap rundt taternes språk; romani.

Sergej er leder for Romanifolket/taternes Språkråd.

Les mer om romani

Mikkel Berg- Nordlie

Mikkel er forsker på Oslo MET, og leder av Samepolitisk Råd i Sosialisttalaš gurutbellodat.
(Sosialistisk Venstreparti) Han er særlig opptatt av minoritetsrepresentasjon- og politikk,
spesielt urfolkspolitikk.

Bli bedre kjent med Mikkel

Monica Björklund

Björklund jobber på Torsby Finnskogscentrum der hun formidler den skogfinske historien og kulturen.

Torsby Finnskogcentrum er et besøkssenter og en møteplass med den skogfinske kulturarven i fokus. På senteret møter du en unik del av nordisk historie, og få innblikk i spesielle menneskeskjebner. I utstillingen belyses de finske nybyggernes arv, men også andre grupper som bodde i og formet det grenseløse nordiske skogslandskapet.

Besøk Torsby Finnskogcentrum

Frans Akselsen

Frans er en av de få gjenlevende som har opplevd den gamle reisekulturen til Romani-folket.

Hjalmar Borge

Hjalmar har vokst opp som tater og reiser fortsatt når anledningen byr seg.

Fader Johannes

Hellige Nikolai menighet i Oslo ble grunnlagt i 1931. Fader Johannes har vært forstander i menigheten siden begynnelsen av 1980-tallet. Han har i dag bl.a. ansvaret for å ivareta den russisk-ortodokse kristne praksisen i det skoltesamiske St. Georgs kapell i Neiden. Vi deltok i seremonier i Neiden i august 2022.

Mikkal Morottaja / Amoc

Mikkal rapper på Inari-samisk, et språk som bare snakkes av noen få hundre mennesker. Vi besøkte ham i Inari i Nord-Finland for å høre om hvordan han har brukt rap-musikk som et av virkemidlene for å bevare det Inari-samiske språket.

Maria Kemi Rein

Maria jobber på Ä´vv Skoltesamisk Museum, som er et kulturhistorisk museum som formidler skoltesamenes komplekse historie fra istidens sluttfase til etterkrigstiden. Skoltesamer er den moderne betegnelsen på folket med sine bosetningsområder i det som nå er grenselandet mellom Norge, Finland og Russland. Museet er plassert i Njauddâm Neiden og åpnet i 2017. Neiden – som en del av fellesdistriktet (Norge, Finland og Russland) var en smeltedigel for kulturell utvikling. Äʹvv har som mål å bidra til styrking av skoltesamisk kultur, språk og identitet, samt formidle kunnskap om skoltesamisk fortid og samtid.

Besøk Ä’vv Skoltesamisk museum

Jack-Mikael Nystad

Jack-Mikael er en av guidene på Sami Siida i Alta, der han formidler samisk kultur og tradisjon.

Besøk Sami Siida