Ressurser

Kvener er en nasjonal minoritet i Norge. Bildet viser kvener i Kiruna i Tornedalen i Sverige, tidlig på 1900-tallet.

Her finner du linker til ressurser som har med nasjonale minoriteter og urfolk å gjøre:

Nasjonale minoriteter generelt

Meld St. 12 (2020-2021): Nasjonale minoriteter i Norge — En helhetlig politikk

Oppdatering 13.04.21:
Stortinget har behandlet Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk, jf. Innst. 324 S (2020-2021). Stortingsmeldingen beskriver utviklingen i politikken overfor nasjonale minoriteter i Norge de siste årene og hvordan regjeringen vil legge opp politikken videre for å styrke minoritetens språk, kultur og situasjon. Nasjonale minoriteter i Norge er gruppene kvener/norskfinner, jøder, romer, skogfinner og romanifolk/tatere.
Innstillingens tilrådning ble enstemmig vedtatt av Stortinget.


Skogfinner


Kvener


Jøder


Rom


Romani/tatere


Samer

Historie

Politikk

Kultur

Språk

Håndverk