Den nye stortingsmeldingen presenteres

Etter 20 (?) år kom endelig en ny stortingsmelding på plass!

Linda Helleland sier i denne videoen noe om prosessen mot den nye meldinga- samt litt om de viktigste prioriteringene de neste åra.

Statsråd Linda Hofstad Helleland kommenterer den nye stortingsmelding om nasjonale minoriteter som legges frem i dag.

Politikk er ikke alt. Eller for å si det på en annen måte, det hjelper ikke bare å ha riktige ord på et papir, det må handling til for å forandre folks holdninger til disse gruppene.Men vi skal selvfølgelig også snakke med politikere i dokumentaren vår. Både sametinget i nord og kommunal- og moderniseringsdepartementet sør.

Vi skal snakke med de som var med å vedta den første stortingsmeldinga for 20 år sida, og hvem veit, kanskje får vi høre kultur-og likestillingsministeren dele sine tanker om samehets- og hets mot nasjonale minoriteter?

Hyvää joulua!

Hyvää joulunn!

Buorit Juovlatt!

Mo’adim Lesimkha!

Bahtalo Krecuno!

Latjo Baro-Kårko!

(Hvis jeg har uttalt noe feil, stoler jeg på at mine venner gir meg nødvendig korreks. Jeg snakker tross alt bare norsk, engelsk og litt tysk)

God jul!